Pierwowzór naczynia (czajnik). Z niego otrzymamy formy gipsowe
służące do odlewania.