Roler - maszyna formująca naczynie na zasadzie koła garncarskiego.
Strona wewnętrzna dociskana do formy przez narzędzie kształtujące stronę zewnętrzną.