Maszyna do formowania filiżanek. Narzędzie formuje stronę wewnętrzną.
Strona zewnętrzna naczynia dociskana do formy.