Elektryczny piec dekoratorski z regulowan± temperatur± pracy.
Do wypalania dekoracji z³otych, platynowych i naszkliwnych.